یک واترجت از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

IMG_4544

در پست مرتبط با واترجت صنعتی ، دستگاه کارواش صنعتی، نحوه عملکرد و کاربردهای آن تا حدودی توضیح داده شد و در بصورت مختصر به مدل های مختلف واتر جت اشاره گردید. در این پست با مهم ترین بخش های تشکیل دهنده واترجت  آشنا خواهیم شد.

واترجت صنعتی دستگاهی است  که آب را از یک منبع همانند مخزن یا شیر آب با فشار پایین دریافت کرده و فشار آب را افزایش داده و آن را تحت فشار بالا پاشش می نماید. وظیفه افزایش فشار آب ورودی بر عهده پمپ دستگاه می باشد. بنابراین مهم ترین بخش یک واترجت صنعتی پمپ پرفشار آن است که پاشش آب پرفشار به عملکرد صحیح آن وابسته می باشد.

نیروی مورد نیاز برای عملکرد پمپ پرفشار توسط این موتور تأمین می شود. در واترجت ها می توان از موتور الکتریکی یا  بنزینی و دیزلی استفاده نمود. عدم وجود موتور کارآمد و قدرتمند به معنای عدم عملکرد پمپ و به تبع آن کار نکردن دستگاه واترجت صنعتی می باشد.

آب پرفشار پس از خروج از پمپ دستگاه واترجت وارد یک شلنگ ویژه می گردد تا به خروجی دستگاه منتقل شود. این شلنگ باید دارای مقاومت کافی برای انتقال آب پرفشار باشد. شلنگ فشار قوی در عین داشتن انعطاف کافی فولاد بافت بوده و از لحاظ تاثیر بر روی افت فشار و … مهم می باشد.

آب پس از عبور از شلنگ پرفشار وارد تفنگی و لنس می گردد. تفنگی بخشی است که پاشش و قطع شدن جریان آب را کنترل می کند در حقیقت با فشردن ضامن تفنگی آب پاشش شده و در صورت رها کردن آن جریان پاشش آب قطع می شود.

لنس رابط بین تفنگی و نازل بعنوان آخرین بخش دستگاه می باشد. لنس ها غالبا از استیل تولید می شوند تا مقاومت کافی داشته بعلت تماس دائمی با آب دچار خوردگی نشوند.

نازل دریچه ای خروجی دستگاه بوده که آب پرفشار از آن پاشش می شود. نوع نازل بر روی زاویه پاشش آب، قدرت و سرعت عملکرد دستگاه تاثیر گذار می باشد.

در واترجت های آب گرم علاوه بر بخش های یاد شده، یک واحد گرم کن نیز به دستگاه اضافه شده است که  وظیفه افزایش درجه حرارت آب را برعهده دارد .

بخش های یاد شده اصلی تری اجزاء تشکیل دهنده یک واترجت می باشند. البته تقریبا تمامی دستگاه های واترجت صنعتی و خانگی علاوه بر اجزاء یاد شده دارای بخش هایی همانند فیلتر برای جلوگیری از ورود ناخالصی همراه با آب به پمپ،  شیر تنظیم فشار و دبی آب خروجی می باشند. بخش های دیگری نیز ممکن است به واترجت افزوده شود که موجب ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه شده یا سهولت کار با دستگاه را افزایش می دهند. همچنین بخش های افزوده شده می توانند نقش سیستم های محافظ را به عهده داشته باشند. در پست های بعدی این اجزاء فرعی به طور کامل تر معرفی می گردند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s