مهم ترین بخش های تشکیل دهنده سوییپر

148515387603

سوییپر دستگاهی مقاوم و سخت کار است که ساختار ساده ای دارد و کار کردن با آن آسان می باشد. اگرچه سوییپرها در  ابعاد در مدل ها و ابعاد مختلف تولید شده و از لحاظ کارایی با هم متفاوت هستند اما بخش های اصلی تشکیل دهنده سوییپر یا جاروب خیابانی در تمام مدل آن یکسان است.

مهم ترین بخش های سازنده یک دستگاه سوییپر عبارتند از:

– برس ها

– مخزن زباله

– فیلتر

به این سه بخش اصلی باید موتور محرک و موتور مکنده را اضافه نمود. البته برخی مدل های سوییپر دستی فاقد موتور می باشند اما اکثر دستگاه های سوییپر دارای موتور مکنده و موتور محرک هستند. موتور اصلی دستگاه باعث به چرخش در آمدن برس ها می شود. تمام سوییپرها دارای یک برس مرکزی رولری می باشند که طول آن در مدل های مختلف سوییپر متفاوت می باشد. سوییپرها غالبا به دو برس دیسکی در طرفین قابل تجهیز می باشند. که مجموع قطر این دو برس و طول برس میانی، پهنای نظافت سوییپر را مشخص می نماید. مخزن سوییپر بخشی از این دستگاه است که مواد و آلودگی های جاروب شده در آن جمع می شوند. موتور مکنده دستگاه سوییپر موجب مکش گرد و غبار حین جاروب زنی شده و فیلتر دستگاه از بازگشت این گرد و غبار و ذرات ریز به فضای پیرامون جلوگیری می نماید. تمام بخش های یاد شده در مدل های مختلف سوییپر مشترک می باشند. اما نوع آنها از مدلی به مدل دیگر می تواند متفاوت باشد. یعنی سوییپرها از لحاظ نوع موتور، ابعاد و جنس برس ها، ظرفیت مخزن و نوع و جنس فیلتر متفاوت می باشند. همچنین ویژگی ها و امکانات اضافه شده به یک سوییپر می تواند آن را از سایر مدل ها متمایز نماید. بعنوان مثال برخی سوییپر ها دارای سیستم تخلیه مخزن مکانیزه هستند که در آنها مخزن توسط یک بازوی هیدرولیکی بالا آورده شده و در ارتفاع معین مستقیما داخل سطل زباله شهری قابل تخلیه است. سوییپر ها ممکن است دارای قابلیت مکش روی برس ها جانبی یا مخزن آب و سیستم پاشش آب باشند که این دو عملکرد برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار در فضا حین عملیات برس زنی و جاروب می باشند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s