اسکرابر صنعتی و افزایش ایمنی و بهداشت

IMG_0022

استفاده از اسکرابر صنعتی در عملیات نظافت و شستشوی کف تنها  به قدرت بالای این دستگاه در تمیز کردن سطوح و افزایش سرعت عملیات نیست. اسکرابر صنعتی از جهات گوناگون موجب افزایش ایمنی کاربر و افراد حاضر در محیط  و حفظ بهداشت و ارتقاء آن می شود. هنگامی که از دستگاه اسکرابر صنعتی استفاده می شود نیروی خدماتی مجبور نیست ساعات طولانی را صرف تمیز کردن سطوح کف کند. بنابراین خستگی وی بسیار کمتر از حالتی است که مجبور است از وسایل دستی برای تمیز کردن زمین استفاده کند. از طرف دیگر اگر اسکرابر صنعتی مورد استفاده دارای طراحی ارگونومیک و اصولی باشد، ایستادن در پشت آن برای هدایت دستگاه یا نشستن بر روی صندلی آن هیچ گونه فشاری به نیروی خدماتی وارد نمی کند همچنین هنگام استفاده از دستگاه کفشوی یا اسکرابر صنعتی کاربر مجبور نیست مرتب خم و راست شود تا عملیات تی کشی زمین را انجام دهد.

اسکرابر صنعتی دو مخزن جداگانه برای نگهداری آب تمیز و آب کثیف دارد و چون کلیه مراحل شستن و خشک کردن زمین بصورت اتوماتیک انجام میشود نیروی خدماتی در تماس مستقیم به آلودگی ها قرار نمی گیرد. به ویژه اگر طراحی مخزن ها به شکل صحیح انجام شده باشد و مخزن دارای سطوح صیقلی باشد. مخازن دستگاه اسکرابر صنعتی پس از پایان عملیات به راحتی خالی می شوند و می شود آنها را شست پس فرد مسئول نظافت دستگاه با مواد شوینده مخزن آب تمیز یا آب آلوده داخل مخزن آب کثیف دستگاه زمین شوی صنعتی در تماس قرار نمی گیرد.

این ویژگی ها باعث حفظ سلامت و ایمنی نیروهای خدماتی می شود که از دستگاه اسکرابر صنعتی استفاده می کنند. اما فواید استفاده از کف شوی صنعتی به موارد گفته شده محدود نمی شود و استفاده از این دستگاه حتی برای سایر افراد حاضر در محیط هم مفید است. چون وقتی از دستگاه اسکرابر صنعتی استفاده می شود برخلاف روش تی و سطل آلودگی از بخشی به بخش دیگر منتقل نمی شود. چون الیاف برس اسکرابر وارد شیارها و درزها شده و آلودگی ها را کاملا خارج می کنند پس محل تجمع حشرات و میکروبها از بین می رود و در مجموع سطح بهداشت و سلامت محیط با استفاده از اسکرابر صنعتی افزایش می یابد. از سوی دیگر وقتی از دستگاه اسکرابر صنعتی یا کفشور استفاده می شود سطح زمین همان موقع خشک می شود یعنی خطر سر خوردن و افتادن افراد کاهش می یابد و محیط ایمنی بیشتری برای افراد حاضر در محیط خواهد داشت.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s