پاشش مواد شوینده توسط کارواش صنعتی

Foam-Nozzle-Soap-Snow-spraying-Lance-for-Kranzle-High-Pressure-Washer

اگر چه در شستشوی اکثر سطوح فشار بالای جریان آبی که کارواش صنعتی پاشش می کند برای شستن سطح کافی است اما شاید در بعضی موارد لازم باشد برای شستن باکیفیت تر از مواد شوینده استفاده کرد. اکثر دستگاه های کارواش صنعتی دارای قابلیت مکش و پاشش مواد شوینده هستند اما نحوه انجام این فرآیند در مدل های مختلف واترجت صنعتی متفاوت است.

پاشش مواد شوینده توسط یک کارواش صنعتی ممکن است به صورت پاشش تحت فشار کم یا پاشش تحت فشار بالا صورت گیرد. در مدل اول واتر جت صنعتی ماده شوینده با آب خارج شده از پمپ فشار قوی دستگاه مخلوط شده و پاشش می شود یعنی مواد شوینده وارد پمپ کارواش صنعتی نخواهد شد بنابراین مشکلی از لحاظ خوردگی پمپ توسط ماده شوینده و استهلاک آن به وجود نخواهد امد. عملیات مکش و پاشش در این حالت تحت فرآیند ونتوری سرعت می گیرد. در این حالت ابتدا مواد شوینده توسط کارواش صنعتی روی سطح پاشش می شود و زمان داده می شود تا اثر کند سپس با آب پرفشار علملیات آبکشی انجام می شود. در این نوع دستگاه های جت واتر هنگام پاشش مواد شوینده باید از لنس مخصوص آن اضافه کرد. در برخی مدل ها دستگاه مجهز به مخزن مواد شوینده ای است که به لنس و گان متصل است و مواد شوینده بصورت فوم پاشش می شود.

در دستگاه‌های کارواش صنعتی که می توانند مواد شوینده را تحت فشار بالا پاشش کنند، مواد شوینده وارد پمپ شده و به همراه آب تحت فشار بالا بر روی سطح پاشش می شوند قدرت بالای آب پرفشار در کنار قابلیت تمیزکنندگی مواد شوینده باعث می شود که کیفیت شستشوی بالایی توسط کارواش صنعتی فراهم شود. البته باید توجه داشت که در این حالت مواد شوینده مورد استفاده باید کاملا سازگار با دستگاه بوده و توسط تولیدکننده دستگاه کارواش صنعتی تایید شده باشند تا به پمپ آسیب وارد نکنند. دستگاه های کارواش صنعتی با کیفیت معمولا دارای یک شیر کنترل ماده شوینده هستند که به وسیله آن پاشش مواد شوینده قابل کنترل است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s