آلودگی‌های قابل تمیز شدن با زمین شوی صنعتی

اگر بلاخره آماده به کار شدید و حاضرید تا سطوح کفی را که برای ماه ها از نظافت و شستشوی انها اجتناب کرده بودید، تمیز کنید بدانید که برخی از آلودگی‌ها و گرد و غبار موجود را می توانید با آب خالی تمیز کنید. اما برای از بین بردن آلودگی‌های سرسخت و لکه های قدیمی نیاز به یک زمین شوی صنعتی دارید. در حقیقت بسیاری از پیمانکاران نظافتی توصیه می کنند که زمین های بتنی را با یک زمین شوی صنعتی یا اسکرابر تمیز کنید قبل از آنکه بخواهید زمین را به شیوه های سنتی بشویید. زیرا بتن متخلخل است و آلودگی و جرم داخل خلل و فرج و پستی و بلندی های آن می شود و خارج کردن این الودگی و جرم بسیار دشوار می باشد. دانستن اینکه کف شوی صنعتی چیست و چگونه کار می کند به شما کمک می نماید که دفعه بعدی که پروژه شستشوی کف را دارید در زمان و انرژی و هزینه ها بسیار صرفه جویی کنید.

اسکرابر یا زمین شوی صنعتی با سابیدن آلودگی ها و شسکتن پیوند آنها با سطح زمین عمل می کند و سپس آلودگی جدا شده را احاطه کرده و آن را مکش می کند. کفشوی یا زمین شوی صنعتی می تواند برای تمیز کردن مخلوطی از مواد، مایعات و بافت ها بر روی بسیاری از انواع سطوح مورد استفاده قرار گیرد. آلودگی هایی که توسط کفشور یا زمین شوی صنعتی قابل تمیز کردن هستند عبارتند از:

مواد چسبنده

برخی مواد چسبنده تر هستند و مقاومت بیشتری در برابر تمیز شدن نسبت به مواد دیگر نشان می دهند. برای مثال چسب های سنگین و صنعتی و بتونه، هنگامی که به یک سطح می چسبند جدا کردن و پاک کردن آنها بسیار دشوار است. در این مواقع استفاده از یک زمین شوی صنعتی می تواند به صرفه جویی در زمان کمک کند. استفاده از اسکرابر در ترکیب با یک شوینده مخصوص بتن عملیات از بین بردن مواد چسبنده را بخوبی انجام می دهد البته باید دقت کرد که از شوینده درست استفاده شود.

مواد چرب و روغنی

یک مشل معمول که بسیاری از صاحبان کسب و کار با آن مواجهه هستند لکه های روغن و چربی در مسیر عبور خودروها، پارکینگ و سایر سطوح بتنی است. خوشبختانه تمیز کردن این نوع آلودگی ها و مایعات ریخته شده متداولترین کاربرد اسکرابر یا زمین شوی صنعتی است. دوباره، ترکیب شوینده مناسب  و یک اسکرابر صنعتی می توانند به نحو موثر عملیات شستشوی و حذف لکه های روغن و چربی را از روی سطوح متخلخل انجام دهد.

زنگ

لکه های زنگ یه مشکل جدی هستند زیرا آنها عمیقا روی سطوح بتنی جای می گیرند. بطور کلی یک زمین شوی صنعتی همراه با نوع معینی از اسید می تواند لکه های زنگ را به نحو موثر پا کند هرچند میزان تلاش لازم به عمق رسوب زنگی بر روی سطح بستگی دارد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s