تنظیم تی اسکرابر صنعتی

تی اسکرابر صنعتی

نخستین دستگاه های اسکرابر صنعتی در دهه سی میلادی به بازار عرضه شدند. این دستگاه به منظور شستشوی و نظافت زمین و جمع آوری آب باقی مانده و خشک کردن آن در یک مرحله طراحی شده بود. در طول بیش از 80 سال از زمان پیدایش اسکرابر یا کف شوی صنعتی، طراحی اولیه برای عملیات شستشوی و تی ها برای مخزن آب کثیف تغییر نکرده اند. تولیدکنندگان کفشور صنعتی قدرت مکش دستگاه را افزایش داده اند و سیستم های تی ساده تری را معرفی نموده اند اما همچنان گاهی اوقات دیده می شود که بعد از استفاده از دستگاه های اسکرابر صنعتی رد آب آلوده بر روی زمین باقی مانده و نیاز به استفاده از تی برای تمیز کردن و خشک کردن آن است. عدم تنظیم مناسب تی دستگاه اسکرابر موجب تحمیل هزینه بالا به صنایع شده که ناشی از هزینه اضافی برای نیروی کار، تعداد دفعات بیشتری لایه برداری و عایق کاری و از دست دادن قراردادها (برای شرکت های پیمانکاری) به دلیل زمین های بد رنگ و کثیف می باشد.

بررسی تی اسکرابر صنعتی از لحاظ علمی

قبل از تنظیم تی اسکرابر یا کفشوی صنعتی باید عملکرد آن را درک کنیم. یک تیغه در جلو و یک تیغه در عقب یک تی وجود دارد. آنها باید در طول شاسی تی به صورت کامل با زمین در تماس قرار گیرند تا آب بندی کامل را تضمین نموده و خلا را حفظ کرده و به حداکثر برسانند و جریان هوا را متمرکز کنند.

تیغه جلویی تی اسکرابر صنعتی به محلول شوینده بر روی زمین اجازه می دهد که از کانال ها یا شیارهای داخل تیغه گذشته و وارد بخش تی شود در حالیکه خلأ را برای مکش آن حفظ می نماید. این تیغه باید اب بندی ایجاد کند اما نماید اما نباید زمین را پاک کند و بطور کلی به سرعت تیغه پشت فرسوده نمی شود.

تیغه عقب تی اسکرابر تیغه پاک کننده است. این تیغه دارای یک لبه تیز و صاف می باشد که زمین را تا حدی که خشک به نظر برسد خشک می نماید.  تیغه عقب بسیار سریعتر از تیغه جلو فرسایش می یابد  و باید در شرایط خوبی باشد تا وظیفه خود را بخوبی انجام دهد.

تیغه های اسکرابر صنعتی پس از آنکه فرسوده، پاره یا از لحاظ طول نامساوی شدند باید تعویض شوند.  اسکرابر های جدیدتر دارای تیغه های دو یا چهار لبه ای هستند و برای عوض کردن تی انها نیاز به ابزار ویژه ای نمی باشد که به اپراتور امکان می دهد به راحتی تی را تعویض نماید.  این امکانات موجب صرفه جویی در هزینه ها شده و به اپراتورامکان می دهد که قبل از هر بار استفاده از اسکرابر صنعتی تی را بازبینی کرده و تیغه های فرسوده را قبل از آنکه بیش از نصف ضخامت تیغه از بین برود تعویض نمایند.

تنظیم تی اسکرابر

تنظیم کردن شاسی تی اسکرابر یا کف شور صنعتی یک فرایند دو مرحله ای است. نخست تی باید ارتفاع درست داشته باشد. به عبارت دیگر، باید کاملا تراز روی زمین قرار گیرد و هنگام کار کردن برای هر دو سر آن و همچنین مرکزی انحنای مشابه داشته باشد. این مسأله بخصوص در مورد تی های منحنی مهم است. حالت رو به جلوی این تی موجب می شود سرهای آن به سرعت فرسوده شده و تیغه عقب تماس با زمین را در بخش مرکزی خود از دست می دهد. فرسایش ناصاف لبه ها و رد آب از مرکز تیغه علائم تمایل بیش از حد تیغه به سمت جلو می باشند. آگر تیغه به سمت عقب تاب داشته باشد موجب فرسایش در مرکز تیغه می شود و باعث می شود جمع آوری آب در سرهای تی انجام نشود یا به شکل کم انجام شود.

دومین تنظیمات مربوط به انحنا یا فشار رو به پایین وارد بر تی اسکرابر صنعتی است. قبل از تنظیم فشار رو به پایین بایدنخست ارتفاع را تنظیم کنید تا تماس تی با زمین تضمین شود و کل پهنای تی اسکرابر انحنای برابر داشته باشند.

تنظیم ارتفاع تی

قبل از تنظیم ارتفاع تی اسکرابر به دقت دفترچه دستورالعمل دستگاه را مطالعه کنید و بررسی کنید به چه ابزارهایی نیاز دارید.

تیغه عقب را از لحاظ فرسودگی لبه ها بررسی کنید. تیغه را تعویض کنید یا آن را بچرخانید اگر آسیب دیده است یا ضخامت آن به کمتر از نصف ضخامت اولیه کاهش یافته است. تیغه جلو را اگر پاره شده است یا دارای لبه ناصاف است تعویض کنید یا بچرخانید.

یک سطح کاملا تراز و صاف انتخاب کنید. اسکرابر و موتور مکنده آن را روشن نمایید. تی را پایین بیاورید تا در حالت عملیاتی قرار گیرد. ترمز توقف را رها کنید  و تقریبا به اندازه 60 سانتیمتر دستگاه را به جلو هدایت کنید.

در حالتی که تی پایین است، اسکرابر صنعتی را متوقف کنید و مکش را قطع نمایید و ترمز توقف را فعال کنید. به دستگاه اجازه ندهید به سمت عقب برگردد.

حالا به تیغه عقب تی نگاه کنید. کل پهنای تی باید دارای انحنای برابر باشد. اگر تیغه عقب در مرکز کاملا در تماس با زمین نیست احتمالا تیغه بیش از اندازه به سمت جلو متمایل شده است. اگر تیغه انحنای زیادی در مرکز نشان می دهد یعنی تیغه به سمت عقب متمایل شده است و باید به سمت جلو تنظیم شود.

زمین شوی صنعتی را روشن کنید دوباره و مراحله دو تا چهار را تکرار کنید تا انحنای یکسان به دست آید.

تنظیم فشار

فشار اعمالی بیش از حد باعث وارد شدن بنیرو به کناره های تیغه بیش از لبه های آن می شود. تی اسکرابر با فشار اعمالی بیش از آنکه زمین را پاک و خشک کند آن را لک می کند  و تیغه ها به سرعت فرسایش می یابند. بعد از آنکه ارتفاع تی تنظیم شده و تیغه ها به صورت یکنواخت در تماس با سطح زمین قرار گرفتند باید فشار تی تنظیم شود. هدف آن است که انحنای در حدود 10 میلیمتری برای تیغه عقب به دست آید.

بر روی سطح کاملا صاف و تراز اسکرابر را به آهستگی در حدود 60 سانتیمتر به سمت جلو برانید در حالیکه مکش آن روشن است.

در حالتی که تی پایین است، دستگاه را متوقف کرده و موتور مکنده را خاموش کنید و به ماشین اجازه ندهید به عقب باز گردد.

انحنای تی را بررسی کنید. باید در کل پهنای تی 10 الی 12 میلیمتر انحنا داشته باشد. اگر انحنا کمتر است فشار را افزایش دهدی. اگر بیشتر است فشار را کاهش دهید.

اسکرابر صنعتی را مجددا روشن کنید و مراحل 6 تا 8 را تکرار کنید تا انحنای مناسب به دست آید.

ماشین روشن را امتحان کنید و به طرح مکش و جمع آوری آب دقت کنید و اگر مناسب نیست تنظیمات بیشتری اعمال نمایید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s